Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad canister do češtiny

canister = kanystr; plechovka; sud; barel; plechová krabička; plechová nádrž; plechová krabice; baňka; skříň katalyzátoru; nádržka s aktivním uhlím; kartáčová střela; kartáčový náboj; kanistr; košíček; bednička; vypouštěcí ventil nádoby
oil canister = olejová nádrž; olejová konvice;

Příklady překladu slova "canister" z webu:

He vomited into a red plastic canister without breaking stride.  Vyzvracel se do modré plastikové nádoby a ani se nezastavil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcannot   canoe   canopy   canteen   cantilever   canvas   capability   capable