Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cancer do češtiny

cancer = rakovinový; karcinom; nádor; onkolog
cervical cancer = karcinom děložního krčku; rakovina děložního hrdla; rakovina děložního čípku;
childhood cancer = nádor v dětství; dětská rakovina;
terminal cancer = rakovina; smrtelná rakovina; die of cancer = umřít na rakovinu;

Příklady překladu slova "cancer" z webu:

No, cancer did.  IVe, zabila ho rakovina.
Did the cancer get him or did the old man just crank up the morphine?  Dostala ho rakovina, nebo se prostě předáv­koval morfinem?
Organs riddled with cancer could be replaced, without use of a knife.  Orgány prolezlé rakovinou bylo možné tady nahradit bez použití nože.
Seventynine years old with cancer in his stomach.  Je mu devětasedmdesát a trpí rakovinou ža­ludku.
He had a face like cancer under a microscope.  Jeho tvář vypadala jako rakovina pod mikroskopem.
She'd died before she was yet twenty, a cancer in the breast.  Zemřela, když jí bylo necelých dvacet, rakovina prsu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcandidate   candle   candy   canister   cannot   canoe   canopy   canteen