Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cancel; cancelled; cancelling; cancerous do češtiny


cancel = vyškrtnout, přeškrtnout, vymazat, odvolat (též objednávku), anulovat, krátit, rušit, rušit se, škrt, přeškrtání, zrušení, storno

cancelled = zrušený, stornovaný, vymazaný, odvolaný, mřížový, vyškrtnutý, mřížovaný, anulovaný

cancelling = storno, stornovací, anulování, vymazání, stornování, mřížoví

cancerous = trpící rakovinou, jako rakovina rychlý, karcinomatózní, rakovinový, kancerózní


Next: candid; candied; candlelight; candour    city; civic; civilian; civility