Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad canalization; canalize; canapé; canary do češtiny


canalization = regulace toku, usplavnění toku, stavba kanálů, usměrnění (úsilí, přen.), zaměření (úsilí, přen.), dodávka (zejména plynu), regulační, regulace, kanalizace, rekanalizace, stavění kanálů, rozvodná síť

canalize = splavnit, regulovat, usměrnit (přen.), usplavnit, usměrňovat (4. p.), usplavňovat

canapé = chuťovka, jednohubka, malý francouzský obložený chlebíček, toast, pohovka, kanapka


Next: cancel; cancelled; cancelling; cancerous    citation; cite; citizenship; citron