Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad can't do češtiny

can't = nemůže; neumí; nemoct udělat
I can't = já nemohu; neumím; nedovedu; nemohu;
it can't = to nemůže; nemůže;
you can't = ty nemůžeš; nemůžeš; nemůžete;

Příklady překladu slova "can't" z webu:

Can't it?  Je to tak?
It can't be.  Není možná.
If you can't ...  Pokud nedá...
You can walk, can't you?  Můžeš jít?
Well, can you or can't you?  No tak, umíš to, nebo ne?
You can leave with me, can't you?  Můžete jet se mnou?
We can take care of him, can't we?  O toho se snad dokážeme postarat, nemyslíte?
And even if he could read, he can't write!  Neumí psát!
You can send it through the usual channels, can't you?  Vždyť ho můžeš odeslat obvyklou cestou.
I mean you can only muck about so much can't you?  Myslím jako, že člověk unese jenom něco, ne?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcan't do   Canadian   canal   cancellation   canceller   cancer   candidate   candle