Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad can't do do češtiny

can't do = nemoct udělat; nedovést; nemoci udělat; nemoci přepnout

Příklady překladu slova "can't do" z webu:

Can't do it.  To nemůžu.
I can't do it.  To nezvládnu.
You just can't do it.  Prostě to už nemůžete dělat.
I bet you can't do the other two that easily.  Vsadím se, že ty další dvě tak snadno nezvládneš.
You mean that you can't do it?  To chcete říci, že vy to nedokážete?
We gotta talk, an we can't do it here.  Musíme si promluvit, tady to nejde.
Well, we need to talk, and we can't do it at home.  Stiskla mu silně ruku.
Rozzer, the man at the door said, you can't do that.  Rezi, ozval se muž u dveří, tohle přece nemůžeš.
Let him go on doing to himself what we can't do to him.  Nechte ho, ať sám sobě udělá to, co mu nemůžeme udělat my.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC TranslatorCanadian   canal   cancellation   canceller   cancer   candidate   candle   candy