Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad campaign do češtiny

campaign = kampaň; vést akci (kampaň, výpravu); tažení (polní); sezona; výprava; vést kampaň; účastnit se tažení; vojenské tažení; válečné tažení; zúčastnit se válečného tažení; volební; agitovat; hutnická kampaň; agitace; vojenská operace; zúčastnit se kampaně
advertising campaign = reklamní kampaň; náborová akce; propagační kampaň;
election campaign = volební kampaň; předvolební kampaň;
marketing campaign = odbytová kampaň; marketingová kampaň;
national campaign = celostátní kampaň; národní kampaň;

Příklady překladu slova "campaign" z webu:

The campaign was obviously lost.  Tažení zřejmě ztroskotalo.
The widebrimmed campaign hat dropped over her head.  Bojový klobouk se širokou střechou jí zapadl až po uši.
It's a perfect campaign for him.  To je tažení pro něho jako dělané.
Gray was digging through campaign reports.  Gray si prohlížel zprávy o volební kampani.
In the morning the new campaign began.  Ráno zahájili nové tažení.
Do you have access to presidential campaign disclosure forms?  Máte přístup k záznamům o financování prezidentské kampaně?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcampus   camshaft   camshaft in head   can't   can't do   Canadian   canal   cancellation