Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad calling do češtiny

calling = volání (2. p.); povolání; vyvolání; nutkání; profese; puzení; návštěvní; zaměstnání; předvolání; volající; poslání; přivolání; živnost; vyvolávací; vyžádání; zavolání; vizitka

Příklady překladu slova "calling" z webu:

Calling emergency meetings is within my control.  Svolání mimořádné schůzky je zcela v mé moci.
Everybody's calling me.  Všichni mi volají.
Are you calling me out?  Vyzýváš mě na souboj?
Where are you calling from?  Odkud voláš?
Maybe they were just calling a worm.  Třeba jenom volali červa.
Then why do you keep calling me?  Tak proč mi pořád voláte?
And do not even think of calling me a liar!  A ať tě ani nenapadne mě nazvat lhářem!
I mean, the cops are leaving and calling off the search.  Vždyť policajti odcházejí a pátrání je zrušený.
With the engine off, she could hear a crow calling in the dark.  Vypnula motor a z temnoty se k ní doneslo zakrákání vrány.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcalorific   calorific value   camber   came to   camera   camera tube   campaign   campus