Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad called do češtiny

called = volal (4. p.); nazval (4. p., 7. p.); nazvaný; volaný; volány; zavolal; jmenovat se; nazván; zvaný; nazval
be called = být nazývaný (7. p.); být volaný; nazývat se; jmenovat se;

Příklady překladu slova "called" z webu:

He called her.  Zavolal jí.
Now is called .  Musíš to udělat.
She had not called him.  Nezavolala mu.
Did you know he called me?  Věděla jste, že mi volal?
The army had to be called out.  Bylo nutné povolat armádu.
But it was the south that called me.  Jenže mě lákal jih.
Ras, one of those at the bottom called up.  Ras, ozvalo se zezdola.
He was almost to the car when someone called his name.  Byl už skoro u vozu, když na něho někdo zavolal.
He called the police at the farmhouse, then he called his son.  Z farmy zavolal policii a pak svému synovi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcalled in   called to   calling   calorific   calorific value   camber   came to   camera