Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad called to do češtiny

called to = povolal k; povolaný k; vyzval

Příklady překladu slova "called to" z webu:

I called to confirm.  Měla jsem to potvrdit.
Suzu, he called to one of the maids.  Su­zu, zavolal na jednu služku.
The court is called to order.  Soud zasedne.
It was like it called to me.  Bylo to, jako by mě volal.
And, like you, they are called to me.  A stejně jako ty jsou povolány ke mne.
He thrust up the trap and called to the man to drive faster.  Nadzdvihl okénko ve střeše a zavolal na kočího, aby jel rychleji.
The officer saw me standing idle, and called to me.  Když si důstojník všiml, že stojím a nic nedělám, vykřikl na mě:
Bobby, it's too damned hot in here, he called to the pilot.  Bobby, je tady šílený horko, zavolal na pilota.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcalling   calorific   calorific value   camber   came to   camera   camera tube   campaign