Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad called in do češtiny

called in = zavolal; stavil se; zavolaný; odvolán

Příklady překladu slova "called in" z webu:

We called in twice.  Volali jsme dvakrát.
You'll be called in groups of ten.  Budeme vás vyvolávat ve skupinkách po deseti.
Why haven't you called in before now?  Proč jste nevolali dřív?
Morpork daggers, they were called in the patois of the streets.  Bahno místních stok jim říkalo morporské dýky.
I should much prefer that you called in the aid of the police.  Byl bych velice rád, kdybyste požádal o pomoc policii.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcalled to   calling   calorific   calorific value   camber   came to   camera   camera tube