Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad calibrating; calibre; calk; calking do češtiny


calibrating = sestavení základních hodnot, cejchující, cejchování, porovnávací, cejchovací, kalibrovací, kalibrace, kontrolní, rozdělení stupnice, kalibrování

calibre = ráže, světlost, světlý průměr, formát, význam, hodnota, kvalita, průměr, ráž střeliva, kalibrový, cejch, vlastnost

calk = ozubec (podkovy), opatřit ozuby, kopírovat (barevně), okopírovat (barevně), těsnit, utěsnit, kalfatrovat, ucpat, opatřit zuby, obkreslit, tužit, pálené vápno


Next: call; call-up; caller; calligrapher    cine-camera; cinematograph; cinnabar; cinnamon