Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad calendar do češtiny

calendar = vzor (zast.); model (zast.); kalendářní; zapsat do kalendáře; zaregistrovat; opatřit stručným výtahem; soudní kalendář; diář; pořadník soudních případů; dokumentátor; hladící lis; registrátor
solar calendar = sluneční kalendář; solární kalendář;
tear-off calendar = útržkový; trhací kalendář;
university calendar = seznam přednášek; univerzitní kalendář;

Příklady překladu slova "calendar" z webu:

The calendar pages showed how busy my wife had been.  Stránky z kalendáře ukazovaly, kolik práce moje žena měla.
Under the calendar was noman's-land.  Pod kalendářem byla neprobádaná země.
He checked his desk calendar — good, no appointments until ten.  Pohlédl na stolní diář - dobré, až do deseti hodin žádné jednání.
The clock over the pinup calendar said 7:  Hodiny nad nástěnným kalendářem ukazovaly 19.
The months passed rapidly but the calendar was a hindrance.  Měsíce utíkaly rychle, ale kalendář působil jako brz­da.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcalender   calibration   caliper   call on   called   called in   called to   calling