Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cactus do češtiny

cactus = kaktus; obtížná situace; katastrální snímek
mistletoe cactus = kaktus Rhipsalis cassutha; kaktus Rhipsalis baccifera; bishop's cap cactus = kaktus Echinocactus myriostigma;

Příklady překladu slova "cactus" z webu:

There's nothing out there to detect except sand and cactus thorns.  Tady v poušti není nic, jenom písek a trny kaktusů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcage induction motor   cage winding   caisson   calcium   calculation   calculator   calculus   calendar