Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cache; cachet; cachexia; cackle do češtiny


cache = zásobárna, vyrovnávací paměť, úkryt, skladiště, ukrýt, mrtvá schránka, místo úkrytu, ukryté (zásoby, cennosti apod.), rychlá vyrovnávací pamět, uskladněné věci, skrýš, vyrovnávací paměť počítač

cachet = značka, prestiž, známka, postavení, souhlas, reklama v poštovním razítku, oplatka nebo tobolka na nechutný lék, razítko, pečeť

cachexia = tělesná sešlost, duševní sešlost, sešlost, podvýživa, atrofie


Next: cacoethes; cacophony; cad; caddy    chocolate; choir; choked; choker