Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cable do češtiny

cable = kabel; lano; kabelový; telegram; kabelogram; kabelovat; kotevní lano (námoř.); kotevní řetěz; provazcovitá ozdoba; řetězcovitá ozdoba; připoutat (lanem); upevnit lanem; telegrafovat; zavést kabelovou televizi; telegrafický; řetězovitá ozdoba; lanko
accelerator cable = táhlo akcelerátoru; bovden akcelerátoru;
aerial cable = závěsný kabel; kabel nadzemní; nadzemní kabel; venkovní kabel;
anti-twist cable = nekroutivý kabel; kabel odolný proti zkroucení;
armoured cable = pancéřový kabel; lanovod;

Příklady překladu slova "cable" z webu:

The cable parted.  Kabel povolil.
I will cable your reply immediately.  Okamžitě odtelegrafuji vaši odpověď.
Suslev took the cable and signed for it.  Suslev uchopil papír a podíval se na něj.
I coiled up the extra cable until the box dangled handily.  Stočil jsem zbytek kabelu, aby mi skříňka volně visela z ruky.
McNeile was screwing a braided copper cable in place.  McNeile přišroubovával měděný kabel na místo.
Then he wrote a long telegram upon a cable form.  Potom napsal dlouhý telegram na tiskopis kabelogramu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcable assembly   cable connector   cable network   cable reel   cableway