Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cabinet do češtiny

cabinet = skříňka (se zásuvkami); pracovna; kabinet; kabinetní; studovna; pokojík; konferenční místnost; skříň; kabinetka; sekretář (kus nábytku); sbírka (čeho); skříň s přihrádkami; zasedací místnost; umělecky zpracovaný; tajný; důvěrný; ministerská rada; komora
control cabinet = ovládací skříňka; skříň řízení;
filing cabinet = kartotéka; registratura; registrační skříňka; katalogová skříň; registrační skříň; lístkovnice;
finding cabinet = kartotéka; registratura;
inner cabinet = úzký kroužek; úzká skupina;

Příklady překladu slova "cabinet" z webu:

Third cabinet from the window.  Třetí skřínka od okna.
One of the cabinet doors was open.  Jedna dvířka skříňky byla otevřená.
Over there, in that cabinet behind the sofa.  Támhle, v té skříňce za pohovkou.
There's adaptor plugs in the cabinet under the console.  V zásuvce pod konzolí najdeš redukci.
Pelt walked over to a rosewood cabinet against the wall.  Pelt přešel ke skříňce z vonného tropického dřeva.
The door, the light switch, the file cabinet itself.  Na dveřích, na vypínači, na registračee.
He lunched with congressmen, and played golf with cabinet members.  Obědvá s kongresmany a hraje golf se členy vlády.
The papers she wanted were in a locked file cabinet in the den.  Doklady, které chtěla, byly v zamčeném sekretáři v pracovně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcable   cable assembly   cable connector   cable network   cable reel   cableway   cactus   cage induction motor