Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cabin do češtiny

cabin = kabina; kajuta; bouda; chata; vtěsnat (přen.); uzavřít (přen.); bydlet v chatrči; chatka; srub; bydlit v kabině; umístit do kabiny; natěsnat; chalupa; budka; barák; chýše; kabina nákladního automobilu; prostor pro cestující; interiér vozidla; kajutový
large-volume cabin = velkoprostorová kabina; velkoobjemová kabina;
log cabin = srub; dřevěná chatrč;
second-class cabin = kajuta druhé třídy; kabina druhé třídy;
signal cabin = hradlo; stavědlo; výhybkářské stanoviště; sklopná kabina;

Příklady překladu slova "cabin" z webu:

His cabin was untidy.  V jeho kajutě byl nepořádek.
In his cabin he felt alien.  Jeho meče ležely na palandě.
He heard the cabin door open.  Slyšel, jak se dveře kabiny otevřely.
Let's go to my cabin to discuss things.  Půjdeme si pohovořit do kajuty.
They said you had a cabin here.  Vykládali nám, že tu máte srub.
Blackthorne stretched again and opened a cabin porthole.  Blackthorne se znovu protáhl a otevřel okénko.
Satisfied at last, he crossed to the cabin and stepped inside.  Konečně spokojen došel ke srubu a vstoupil.
He still had more than half the tourist cabin length to go.  Přesto mu ještě zbývala dobrá polovina kabiny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcabinet   cable   cable assembly   cable connector   cable network   cable reel   cableway   cactus