Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad cabbage do češtiny

cabbage = zelí (hlávkové); kapusta; kapustová hlávka; zelná hlávka; ostřižky (látky); člověk "mouchy snězte si mě"; troska (člověk); brukev zelná; zbytky; ukrást; štípnout; hlávkové zelí; krejčovské odpadky; krejčovské odstřižky; peníze; kapustový; lidská troska
chinese cabbage = čínské zelí; čínská kapusta;
savoy cabbage = kapusta kadeřavá; kadeřávek (kapusta kadeřavá);
turnip cabbage = brukev kedluben; kedluben;

Příklady překladu slova "cabbage" z webu:

This cabbage stinks like a swamp!  To zelí tady smrdí jako močál!
There was a rubber cabbage in the vegetable drawer.  V přihrádce na zeleninu ležela gumová hlávka zelí.
The chill air smelled of cooked cabbage and stale tobacco.  Chladný vzduch zde páchl po zelí a vyčpělém tabáku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorcabin   cabinet   cable   cable assembly   cable connector   cable network   cable reel   cableway