Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad byway; byword; ca'canny; cab do češtiny


byway = soukromá cesta, zkratka, nadjížďka, neprobádaná oblast, pěšinka, vedlejší cesta, vedlejší silnice

byword = oblíbené rčení, typický, varovný, ztělesnění, symbol (přen.), příslovečný příklad

ca'canny = postupovat pomalu a opatrně, jít pomalu, jít klidně, pomalu pracovat (přen.), zpomalení práce, dát si pohov


Next: cabal; cabled; cabling; caboose    chit-chat; chivalry; chive; chivvy