Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad by word do češtiny

by word = po slovech; ústní; vámi
word by word = slovo od slova; doslovně;

Příklady překladu slova "by word" z webu:

Orders were passed by word of mouth.  Povely se předávaly ústně.
Poisoning their little minds by word and deed.  Otravuje jejich nedospělé mozečky slovy i skutky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbypass   cabbage   cabin   cabinet   cable   cable assembly   cable connector   cable network