Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad by the book do češtiny

by the book = podle všech pravidel; podle všech předpisů; se svolením
speak by the book = mluvit jako kniha;

Příklady překladu slova "by the book" z webu:

He liked to play things by the book.  Všechno mělo jít podle předpisu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorby water   by word   bypass   cabbage   cabin   cabinet   cable   cable assembly