Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad by steam do češtiny

by steam = parou; parníkem; telegraficky
machine goes by steam = stroj je poháněn párou;
by the book   by water   by word   bypass   cabbage   cabin   cabinet   cable