Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad by sight do češtiny

by sight = od vidění; zrakem; od pohledu; od oka; parou
know by sight = znát podle vidění; znát od vidění;

Příklady překladu slova "by sight" z webu:

Does he know you by sight?  Zná tě od vidění?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorby steam   by the book   by water   by word   bypass   cabbage   cabin   cabinet