Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad by sea do češtiny

by sea = po moři; po vodě (moři); od vidění
transport by sea = doprava po moři; přeprava po moři;

Příklady překladu slova "by sea" z webu:

By sea'd be better and quicker, neh?  Po moři je to přece lepší a rychlejší.
It would be safer by sea.  Po moři by to bylo bezpečnější.
They will be brought here by sea.  Přivezou je sem po moři.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorby sight   by steam   by the book   by water   by word   bypass   cabbage   cabin