Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad by return do češtiny

by return = obratem; zpětně; po řadě
answer by return = odpověď obratem; odpovědět obratem pošty;
by sea   by sight   by steam   by the book   by water   by word   bypass   cabbage