Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad by profession do češtiny

by profession = povoláním (vyšším); zaměstnáním; poskytováním (2. p.)
accountant by profession = původním povoláním; povoláním účetní;

Příklady překladu slova "by profession" z webu:

I am a fighting man by profession, not a scientist.  Jsem válečník, ne vědec.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorby return   by sea   by sight   by steam   by the book   by water   by word   bypass