Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad by-pass; by-product; by-road; by-way do češtiny


by-pass = sběrná silnice, překlenutí, vynechání, objíždět, obtokový, obtok, přemostění, objezd, obchoz, objízdná komunikace, přídavný ventil, bočník

by-product = následek, vedlejší zplodina, vedlejší výrobek, druhá stránka, průvodní jev, souběh

by-road = vedlejší silnice, obchvat, postranní cesta, vedlejší chodba, vedlejší komunikace, postranní silnice, postranní komunikace


Next: bye-bye; bye-law; bygone; bylaw    chippings; chippy; chirp