Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad by occupation do češtiny

by occupation = vedlejší zaměstnání; z povolání; sám
be a lawyer by occupation = být zaměstnán jako právník;
by profession   by return   by sea   by sight   by steam   by the book   by water   by word