Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad by letter do češtiny

by letter = dopisem; písemně; mnohem
convey delivery terms by letter = sdělit dodací podmínky dopisem;

Příklady překladu slova "by letter" z webu:

The advertisement was to be answered by letter only.  Na inzerát se mělo odpovídat výhradně písemně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorby occupation   by profession   by return   by sea   by sight   by steam   by the book   by water