Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad by law do češtiny

by law = podle zákona; ze zákona; podle zákonu; podle zákona; rychle (mílovými kroky)
according by law = podle zákona; v souladu se zákonem;
enforce by law = vynutit; vymáhat právem; vymáhat soudně;
enforceable by law = vynutitelný právem; žalovatelný; soudně vymahatelný;
provided by law = stanovený zákonem; předepsaný;

Příklady překladu slova "by law" z webu:

By law his life is possessed by his liege lord.  A jeho život je podle zákona v rukou jeho lenního pána.
By treaty and by law you have no business coming here.  Podle smlouvy a podle zákona není vaší věcí sem chodit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorby letter   by occupation   by profession   by return   by sea   by sight   by steam   by the book