Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad by instalments do češtiny

by instalments = ve splátkách; splátkami; po částech; samo sebou
pay by instalments = splatit splátkami; platit ve splátkách;
redemption by instalments = umořování dluhu splácením; umoření dluhu splátkami; pay off by instalments = splácet splátkami;
by law   by letter   by occupation   by profession   by return   by sea   by sight   by steam