Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad by himself do češtiny

by himself = sám; sám samotný; jak sám připouští
all by himself = úplně sám; sám (bez pomoci);

Příklady překladu slova "by himself" z webu:

He sat by himself in the cabin.  V kabině seděl sám.
Swears he slept by himself both nights.  Přísahal, že obě noci spal sám.
Gornt was standing apart by himself watching them, sipping a drink.  Gornt stál sám a pozoroval ostatní, usrkávaje drink.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorby instalments   by law   by letter   by occupation   by profession   by return   by sea   by sight