Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad by hand do češtiny

by hand = ručně; za ruku; z doslechu
actuated by hand = ručně ovládaný; ručně poháněný; na ruční pohon; s ručním pohonem; ruční (kolečko);

Příklady překladu slova "by hand" z webu:

By hand, report 3/1963.  Stálo tam:
Even the bookkeeping was done by hand.  Nebyly tam žádné elektronické počítače.
Small boats, where supplies were offloaded by hand.  Na malých motorových člunech, kam se zásoby nakládají ručně.
They drew their water from the well by hand.  Oni sami si vodu nabírali ze studny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorby heart   by himself   by instalments   by law   by letter   by occupation   by profession   by return