Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad by direct vote do češtiny

by direct vote = přímou volbou; přímým hlasováním; tím, že se toto udělá (tímto)
elect by direct vote = zvolit přímým hlasováním; zvolit přímou volbou;
by hand   by heart   by himself   by instalments   by law   by letter   by occupation   by profession