Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad by default do češtiny

by default = standardně; kontumační; v nepřítomnosti; a priori
judgment by default = kontumační rozsudek; odsouzení v nepřítomnosti; rozsudek pro zmeškání;
by direct vote   by hand   by heart   by himself   by instalments   by law   by letter   by occupation