Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad by air do češtiny

by air = letadlem; letecky; vzduchem; letecky
dry by air = sušit na vzduchu; sušit vzduchem;

Příklady překladu slova "by air" z webu:

If we are pursued by air patrols we must separate;  Kdyby nás pronásledovala vzdušná patrola, rozdělíme se.
There seemed no way out by air or on the ground.  Vypadalo to, že to vzduchem ani po zemi nepůjde.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorby day   by default   by direct vote   by hand   by heart   by himself   by instalments   by law