Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad buzzing; by-law; by-laws; by-line do češtiny


buzzing = bzučení, bzučení motoru, vysílající, brnkající, bzučící, drnčící, fičící, hučící, drnčení, bzučivý, zabzikání, zabziknutí

by-law = statut, stanovy, místní nařízení, dopravní předpis, interní nařízení, místní předpis, interní směrnice, místní zákon, interní pravidla, instrukce, autonomní norma

by-laws = stanovy, místní vyhlášky a nařízení, podzákonné předpisy, interní směrnice, předpisy, směrnice


Next: by-pass; by-product; by-road; by-way    chipboard; chipper; chippiness; chipping