Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad buzzer do češtiny

buzzer = bzučák; siréna (tovární, v hokeji); telegrafista; zvuk bzučáku; služební odznak (policisty); polní telegraf; parní píšťala; vrtačka; lehká vrtačka; bzučákový; tovární siréna; elektrická houkačka; telefon; signalizační zvonek; bzukot
lights-on buzzer = akustický signál pro nevypnutá světla; bzučák signalizace nevypnutých světel; door warning buzzer = varovný bzučák otevřených dveří; seat belt warning buzzer = varovný bzučák zapnutí bezpečnostních pásů;

Příklady překladu slova "buzzer" z webu:

The phone buzzer on the switchboard went.  Zazvonil telefon.
Again the phone buzzer on the switchboard went.  Znovu zazvonil telefon.
Do not open eyes until buzzer sounds.  Otevřete oči, teprve když uslyšíte bzučák.
The red light came on and a buzzer sounded.  Rozsvítilo se červené světlo a zazněl bzučák.
He hung up the phone and rang the buzzer for the nurse.  Zavěsil a zazvonil na ošetřovatelku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorby air   by day   by default   by direct vote   by hand   by heart   by himself   by instalments