Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad buying do češtiny

buying = nákup; kupující; nakupování; koupě (2. p.); kupování; zakupování; nákupní; nákupní komise
automobile buying = koupě auta; koupení automobilu;
bulk buying = skupování; velkonákup;
forward buying = termínový nákup; předzásobení;
heavy buying = nákup velkého množství; velké nákupy; hromadné nákupy;
impulse buying = nakupování bez rozmyslu;

Příklady překladu slova "buying" z webu:

Buying or looking, gentlemen?  Kupujete nebo se díváte, pánové?
I'm buying it.  Už si ho kupuju.
You are buying me off?  Snažíte se mě vyplatit?
All the while buying time to think.  A zatím získám čas, abych něco vymyslel.
The sergeant still wasn't buying it.  Ani seržant tomu nevěřil.
Looks like not many people buying fish.  Zdá se, že ryby si moc lidí nekupuje.
He also had his own peculiar buying circumstances to consider.  Musel také zvážit své vlastní konkrétní okolnosti nákupu.
The clothes had cost little and the buying saved any baggage.  Ty šaty ho moc nestály a aspoň si nemusí brát žádnou tašku.
She had read up, and she was used to buying anything, anybody.  Byla ochotná a zvyklá koupit si cokoli, kohokoli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbuzzer   by air   by day   by default   by direct vote   by hand   by heart   by himself