Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad button do češtiny

button = knoflík; tlačítko; zapnout; pošít knoflíky; pupen; očko; houbička; hříbek (mladý); houba (nedorostlá); špička brady (při boxu, sport.); západka; závora; přišít knoflík (y); ozdobit knoflíky; zapnout na knoflíky; zapínat; připnout; knoflíkový; odznak
alarm button = poplachové tlačítko; poplašné tlačítko;
bachelor's button = chrpa luční (bot.); patentní knoflík;
close button = tlačítko zavřít; grafický ovládací prvek;
combination button = kombinované tlačítko; vícefunkční tlačítko; patentka;

Příklady překladu slova "button" z webu:

The button from your foil, he answered.  Po ochranném knoflíku z vašeho kordu, odpověděl.
Push this button to travel.  Pak stačí zmáčknout tenhle knoflík.
He pressed the button again.  Opět stiskl tlačítko.
Let's saddle up and button up.  Takže oblékat a jde se na to.
She hit the fast forward button again.  Znovu stiskla rychlé převíjení dopředu.
She simply let go of the button and waited.  Prostě jen pustila tlačítko a čekala.
There was a key slot beside the button marked for the basement.  Vedle tlačítka označeného suterén byla štěrbina.
Quite the contrary, he said, and touched a button on his desk.  Ba naopak, řekl a stiskl na stole nějaké tlačítko.
He had finally managed to do up the last button of his coat.  Konečně se mu podařilo zapnout si poslední knoflík.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbuttress   buying   buzzer   by air   by day   by default   by direct vote   by hand