Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad but that do češtiny

but that = kdyby ne-; aby ne-; že; kdyby ne; aby ne; ale pak
not but that = ačkoliv; jakkoliv; třebaže;

Příklady překladu slova "but that" z webu:

But that is all.  Ale to je vše.
Merde, but that is great.  Merde, to je skvělý.
Only one, but that had been enough.  Jen jeden, ale stačil.
Three years ago, but that was in the spring.  Před třemi lety, ale to bylo na jaře.
A number of things, but that will come later.  Hodně věcí, ale to počká.
He didn't see her yet, but that was okay;  Ještě ji nezahlédl, ale to bylo v pořádku;
He got somewhat excited about sex, but that was it.  Trochu ho vzrušoval sex, ale to bylo všechno.
One run scored on the sacrifice fly, but that was all.  Jeden přeběh, ale to byl všechno.
I will be a tutor to your daughter, but that is all.  Budu učit tvoji dceru, ale to je všechno.
So much cash could only mean one thing - but that wasn't true.  Tolik hotových peněz mohlo znamenat jediné - to ale nebyla pravda.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbutt end   butter   buttercup   butterfly   button   buttress   buying   buzzer