Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad but one do češtiny

but one = jen jeden; jediný; ale jeden; kdyby ne-
all but one = až na jednoho; všichni až na jednoho;

Příklady překladu slova "but one" z webu:

But one day?  Ale jeden den?
There's but one shot left.  Už je v něm jen jedna rána.
There was but one room;  Byla tam jen jedna místnost.
I will need but one psi call.  Budu ale potřebovat jeden telepatický hovor.
It was a risk, but one he had to accept.  Bylo to riziko, ale nic jiného mu nezbývalo.
They were an expensive habit, but one he could not break.  Staly se pro něho nákladným zvykem, ale nemohl se ho vzdát.
Cathy would give him hell for it, he knew, but one thing at a time.  Cathy mu pořádně vynadá, ale všechno půjde jedno po druhém.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbut that   butt end   butter   buttercup   butterfly   button   buttress   buying