Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bustling; busy; but; butcher do češtiny


bustling = uspěchaný, překotný, uchvátaný, ustaraný, věčně zaměstnaný, hemžící se, honící, rajtující, průbojný, upospíchaný

busy = příliš zaměstnaný, činný, zaměstnaný, pilný, horlivý, zaneprázdněný, všetečný, šťouravý, v činnosti, obsazený, živý, čilý

but = však, jen, sotva, jenom, aspoň, až na, kromě, avšak, ne-li, jenže, nýbrž, téměř


Next: butler; butt; butt-end; buttery    chicory; chide; chieftain; chiffon