Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad business do češtiny

business = obchod; povinnost; obchodní; úkol; záležitost; zaměstnání; povolání; řízení; věc; obchodní činnost; podnikání; dřina; řemeslo; branže; výtvor; model; byznys; živnost; podnikový; práce; provoz; ekonomika; administrativa; krám; agenda; činnost; produkce
big business = velké firmy; velkopodnik; velkoobchod; podnikání ve velkém;
car business = automobilní prodejna; prodej automobilů;
carry business = podnikat; provozovat obchod;
cash business = obchod za hotové; efektivní obchod; obchod za provizi;

Příklady překladu slova "business" z webu:

Business suit.  Společenský oblek.
The business was narcotic.  Jde o narkotika.
Lot of business now.  Je tam teď rušno.
Rat in a business suit.  Krysa v saku.
It is not your business .  To není tvoje věc.
Just my clothes, and my business notes.  Mám jen šaty a obchodní dokumenty.
Just get him interested in a business deal.  Vzbuď jenom jeho zájem na obchodě.
And this one came in on his business line.  A tohle přišlo po služební lince.
It would have put your arm out of business for good.  Tím by byla paže navždy vyřazena z činnosti.
Had dared the spirits in order to do her business and survived.  Pokoušela duchy, aby udělala, co musela, a přežila.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbut one   but that   butt end   butter   buttercup   butterfly   button   buttress