Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad bursting do češtiny

bursting = protržení; praskání; průlom; roztržení; výbušný; praskající; pukající; nacpaný; provalení; puknutí; průtlak; výbuchový; pukání; prasknutí; překypující (7. p., čím)

Příklady překladu slova "bursting" z webu:

I was bursting inside.  Všechno ve mně vřelo.
My head was bursting into a thousand pieces.  Začala mi třeštit hlava.
Your hearts are a great bursting bag of reasons.  Vaše srdce jsou velké vybuchující měšce důvodů.
I saw the waves crash in, bursting upon the jagged rocks;  Zřel jsem vlny vpadat, tříštit se na rozeklaných skaliskách:
In the pressure fall, the rat ruptured, bursting open.  Při poklesu tlaku krysa praskla a vyhřezly jí vnitřnosti.
The bird crashed to the ground in a bursting cloud of feathers.  Jak dopadla na zem, zvedl se chomáč peří.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbus bar   bushing   business   but one   but that   butt end   butter   buttercup