Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad burst do češtiny

burst = prasknout; puknout; výbuch; vrazit; vpadnout; propuknout; prolomit; prasknutí; rozpuk; prasklina; protrhnout; roztrhnout; vtrhnout; rozpuknout se; salva; vyšlehnutí; propuknutí; záchvat; impulzivní šum; roztržený; rašit; rozpukávat se; puklina; poryv
air burst = vzdušný výbuch; výbuch ve vzduchu;
fast burst = impuls rychlých neutronů; rychlé narušení;
gas burst = výbuch plynu; výron plynu;
tone burst = tónový impulz; shluk tónů;

Příklady překladu slova "burst" z webu:

Burst tissue and simmering guts.  Popraskanou tkáň a bublající vnitřnosti.
She burst out laughing.  Rozesmála se.
The doors burst inward.  Dveře se vyvrátily dovnitř.
I felt a burst of anger.  Vzplál ve mně hněv.
He seemed ready to burst into tears.  Vypadalo to, že se v příští chvíli rozpláče.
He let out a sudden burst of laughter.  Najednou vybuchl smíchy.
I thought they were going to burst on him then and there.  Myslel jsem, že pukne!
But they'll stop us, the young girl burst out.  Ale oni nás zastaví, vybuchla dívka.
On the third blow the wood split and burst apart.  Při třetím úderu staré dřevo prasklo a dveře se rozletěly dokořán.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorbursting   bus bar   bushing   business   but one   but that   butt end   butter