Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad burnish; burnisher; burnishing; burnout do češtiny


burnish = vylepšit, povrchový lesk, lesknout se, vyleštit, přihladit, hladit, leštění, hlazení, lesk, naleštit

burnisher = leštítko, hladítko, hladicí prstenec, cpátko, hladič, přihlazovač, leštidlo

burnishing = vylepšující, hlazení, hladící, leštění, lešticí

burnout = vyhoření paliva, syndrom vyhoření, výpalek, propálení, vypálení, přerušení hoření


Next: burnt; burp; burr; burring    checkup; cheekily; cheeky; cheep