Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad burned do češtiny

burned = spálený; shořelý; sežehnutý; vyprahlý; vyhořel

Příklady překladu slova "burned" z webu:

Burned on one side.  Pěkně opečené po jedné straně.
Flesh burned away?  Svaly shořely?
The house burned down.  Dům shořel.
The mill was burned down.  Mlýn lehl popelem.
A stub of candle burned on his back.  Na zádech mu hořel oharek svíčky.
These papers have all been burned by the murderers.  Vrahové všechny ty dokumenty spálili.
The fire in the cave had burned low.  Oheň v jeskyni skoro dohořel.
They took it up the hill and burned it, too.  Vynesli ho na kopec a taky spálili.
Five teenagers were trapped in a car and burned to death.  Pět teenagerů tehdy uvízlo v nabouraném autě a uhořeli v něm.
And when you covered the wife and kid, you burned their plan .  A když jste přikryl ženu a děcko, zmařil jste jim plán...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorburned out   burner   burning   burst   bursting   bus bar   bushing   business