Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad buried do češtiny

buried = pohřbený; zahrabaný; skrýval; skrytý; ponořený; vnořený; uložený; utopený; zakopaný; zalisovaný; zakrytý; podzemní; uložený v zemi; kabel podzemní
be buried = být pohřben; být schován;

Příklady překladu slova "buried" z webu:

Buried in it.  Zasypalo ji to.
She'd buried him.  Ona ho pochovala.
She was buried just a little.  Zasypalo ji to jen trošku.
His swords are buried here.  Zde někde jsou pohřbeny jeho meče.
The steel head was buried too deep.  Ale ocelový hrot vězel příliš hluboko.
I don't want to be buried alive, and neither do you.  Netoužím být pohřbena zaživa a ty taky ne.
I'll probably have to have it buried with me.  Tak to ho se mnou asi budete muset pohřbít.
She threw her arms around me and buried her head in my shoulder.  Objala mě a zabořila mi hlavu do ramene.
Poirot was sitting by the table, his head buried in his hands.  Poirot seděl u stolu, hlavu skrýval v dlaních.
The rats dragged the bag under the bushes and buried it.  Krysy odvlekly vak do hlubokého křoví a tam ho zahrabaly.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorburned   burned out   burner   burning   burst   bursting   bus bar   bushing